Vervoersdienst OPcura

11
mei
2023

Vanaf 1 januari 2023 werd de gemeentelijke vervoersdienst “Mensen helpen mensen” overgedragen naar welzijnsvereniging OPcura. Deze dienstverlening past immers perfect binnen de doelstellingen van de OPcura-zorgcampus. De vervoersdienst werd na de overdracht geëvalueerd en aangepast aan de noden en behoeften die de welzijnsvereniging ervaart bij haar gebruikers. In 2022 voerde het lokaal dienstencentrum “Den Hopstaak” ook een buurtanalyse uit waaruit bleek dat ouderen mobiliteit als een belangrijk verbeterpunt beschouwen in Opwijk.

Welzijnsvereniging OPcura besliste vervolgens om “Mensen helpen mensen” vanaf 15 mei 2023 om te vormen naar 'Vervoersdienst OPcura' onder erkenning van een Minder Mobielen Centrale (of nieuwe benaming Mobitwin). OPcura W.V. heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met Mpact vzw, de organisatie die deze Minder Mobielen Centrales in België beheert en coördineert. Een Minder Mobielen Centrale (MMC) biedt vervoersmogelijkheden aan personen met mobiliteitsproblemen dankzij vrijwillige chauffeurs.   

Vervoersdienst OPcura richt zich naar mensen die omwille van ouderdom, ziekte of beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer of waarbij er geen openbaar vervoer of sociaal netwerk in de directe omgeving voorhanden is. Ook een sociale noodsituatie kan een reden zijn om gebruik te maken van onze vervoersdienst. Verder moeten de gebruikers woonachtig zijn in Opwijk en geldt er ook een inkomensgrens, maar uitzonderingen hierop zijn mogelijk mits gegronde redenen.

Personen die in aanmerking komen om gebruik te maken van onze vervoersdienst ontvangen een lidkaart en worden lid van de Minder Mobielen Centrale.

Onze kernopdracht is vervoer om sociale redenen (bijvoorbeeld naar het gemeentehuis, boodschappen doen, naar een activiteit, naar de kapper). Onze vervoersdienst is geen ziekenwagendienst en staat in principe niet in voor ziekenvervoer, reeksvervoer (vb. nierdialyse) of medische noodsituaties. Ander vervoer om medische redenen is wel mogelijk (bijvoorbeeld consultatie bij dokter, tandarts,…).

Het vervoer wordt verzekerd door vrijwillige chauffeurs met hun eigen personenwagen. Welzijnsvereniging OPcura beschikt ook over een liftbus voor rolstoelgebonden personen.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 12 (en € 18 voor een koppel). Per rit wordt er vervolgens een kilometertarief gehanteerd samen met de aanrekening van een aantal supplementen (zoals parkeerkosten, koffievergoeding en administratiekost). Na het vervoer rekent de chauffeur onmiddellijk met de klant af.

Vervoersdienst OPcura is elke weekdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u via T 052 36 59 38 of via vervoersdienst@opcura.be. Een aanvraag dient in regel de week op voorhand aangevraagd te worden (tegen vrijdagmiddag 12u voor de week erna) zodat er voldoende tijd rest om een geschikte chauffeur te vinden.