Raad van bestuur

De Raad van Bestuur is conform de statuten van zv OPcura samengesteld uit vertegenwoordigers van de twee deelgenoten, het OCMW en de gemeente Opwijk:

  • Het aantal afgevaardigden van het OCMW is vastgesteld op 4
  • Het aantal afgevaardigden van de gemeente is vastgesteld op 1

Samenstelling

Vertegenwoordiging OCMW:

  • De heer Roland Mortier
  • de heer Patrick De Smedt
  • mevrouw Els Van Buggenhout
  • mevrouw Marijke De Vis

Vertegenwoordiging gemeente:

  • de heer Peter Beerens

Contactinformatie