Activiteiten

In ons woonzorgcentrum vinden we het belangrijk om dagelijks een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden. De animatiekalender wordt wekelijks geafficheerd in de living van de afdelingen. 

Er zijn regelmatig terugkerende activiteiten zoals de wekelijkse zitgymnastiek, het eitjes –en wentelteefjesontbijt, de voetbadjes en handmassages, marktbezoek bij goed weer, manicure, spel – en muzieknamiddagen, kook – en huishoudelijke activiteiten,… 

Verder proberen we ook zoveel mogelijk in te spelen op tijdsgebonden gebeurtenissen en vinden we integratie met de buitenwereld een belangrijk aandachtspunt. Zo krijgen we maandelijks een klas op bezoek, organiseren we een Sint-Maartenfeest, een Paasfeest voor de kinderen, klein –en achterkleinkinderen, een smoutebollenfestijn n.a.v. de kermis,…

We organiseren maandelijks een verjaardagsfeest waarop ook de familie wordt uitgenodigd. 

Wekelijks is er een misviering op vrijdagnamiddag. Deze wordt volledig verzorgd door de pastorale vrijwilligers. 

Naast deze groepsactiviteiten trachten we ook in te spelen op de individuele behoeften van de bewoners. 

Activiteiten buitenshuis mogen zeker een rol blijven spelen in het leven van de bewoners. Daarom stimuleren we onze bewoners om verder deel te nemen aan activiteiten van hun verenigingen. 

Decoratie en huiselijkheid zijn belangrijke aspecten in ons woonzorgcentrum. In elke living is er seizoensgebonden decoratie aanwezig en wordt er elke week een vers boeketje bloemen geplaatst. De krant ligt dagelijks ter beschikking van de bewoners. 

In de zithoek van Hulstberg en in de cafetaria staan computers ter beschikking. Deze kunnen zowel door de bewoners als door bezoekers en personeelsleden gebruikt worden. 

Per seizoen verschijnt er ook een huiskrantje “’t Zonnetje”. Dit wordt bedeeld bij elke bewoner. Hierin verschijnen foto’s en verslagen van voorbije activiteiten, de jarige bewoners, personeelsnieuws,… 

Vier maal per jaar wordt er een gebruikersraad georganiseerd.