Kortverblijf (dag en nacht)

Kortverblijf 

Voor wie

Ouderen vanaf 65 jaar die, mits al dan niet ondersteuning van thuiszorg of een mantelzorger, thuis wonen en de klok rond nood hebben aan toezicht en zorg.

Doel

Centrum voor kortverblijf is een tijdelijke verblijf van thuiswonende ouderen in het woonzorgcentrum. Tijdens het verblijf kan de oudere, net als de residentiële bewoners, gebruik maken van dezelfde zorg- en dienstverlening van het woonzorgcentrum.
Omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een opname in een kortverblijf:

 • Tijdelijke stijgende zorgnood die door de thuiszorg niet kan opgevangen worden.
 • Afwezigheid van de mantelzorger door ziekte.
 • Adempauze of vakantieperiode van de mantelzorger.
 • Een herstelperiode na een ziekenhuisopname.
 • Tijdens crisissituaties.

Duur van de opname

In een centrum voor kortverblijf kan je maximum 90 dagen per jaar verblijven. Deze 90 dagen kunnen met een minimum van 14 dagen en een maximum van 60 dagen na elkaar, verspreid over een kalenderjaar opgenomen worden.

Kostprijs per dag+nacht

 • 67,79 €  voor een individuele kamer met sanitair voor bewoners van de gemeente Opwijk
 • 69,81 €  voor een individuele kamer met sanitair voor bewoners van buiten de gemeente Opwijk
 • 55,20 €  voor een serviceflatbewoner van OPcura W.V.

(Sommige mutualiteiten voorzien een tussenkomst in kortverblijf)

 • Inbegrepen in de prijs:
  • De kosten van verblijf, voeding, onderhoud en verzorging, met inbegrip van het basispakket van persoonlijke toiletartikelen (WC-papier, zeep, shampoo en tandpasta)
  • Incontinentiemateriaal
  • De was van het persoonlijk linnen en onderkleding (mits gelabeld)
  • De dagelijkse vrijetijds- en animatieactiviteiten georganiseerd door de instelling
  • TV-, telefoon- en internet
  • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, de brandverzekering en alle verzekeringen die de voorziening overeenkomstig de wetgeving heeft aangegaan.
  • Kinéverstrekkingen (enkel bij zware zorgprofielen op de Katz-schaal)
 • Niet-inbegrepen in de prijs:
  • Labels, geleverd door het woonzorgcentrum, om de kledij te tekenen
  • Medische kosten (dokter, medicatie, ziekenhuisopnames, onderzoeken,...)
  • Kapper, pedicure, manicure of esthetische verzorging
  • Supplementaire voedingsproducten
  • Persoonlijke kosten