Opnamevoorwaarden

Leeftijd:

  • De aanvrager moet minimum 65 jaar zijn
  • Voor koppels moet één van de partners aan deze voorwaarde voldoen.
 

Woonplaats:

  • De aanvrager moet op het ogenblik van de aanvraag minstens het jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag werkelijk en wettelijk verbleven hebben op het grondgebied van de gemeente Opwijk.
  • De aanvragers – voorheen inwoners van de gemeente Opwijk – die om sociale of medische redenen een verblijfplaats hebben buiten de gemeente Opwijk worden gelijkgesteld met aanvragers ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Opwijk op voorwaarde dat de termijn van de verblijfsverandering de duur van vijf jaar niet overschrijdt.
 

Zelfredzaamheid:

  • De aanvrager moet voldoende zelfredzaam zijn. 
  • De zelfredzaamheid wordt beoordeeld aan de hand van een Katz-schaal en een inlichtingenfiche, ingevuld door de huisarts van de aanvrager.