Algemene vergadering

De Algemene Vergadering is conform de statuten van zv OPcura samengesteld uit vertegenwoordigers van de twee deelgenoten, het OCMW en de gemeente Opwijk:

 • Het aantal afgevaardigden van het OCMW is vastgesteld op 9 (= alle OCMW-raadsleden)

 • Het aantal afgevaardigden van de gemeente is vastgesteld op 4 (verkozen onder de gemeenteraadsleden)

Samenstelling

Vertegenwoordiging OCMW

 • Patrick De Smedt
 • Peter Beerens
 • Joke Longin
 • Gwendolijn Meskens
 • Els Van Gucht
 • Natalie De Coninck
 • Annelies De Pauw
 • Linda Verbesselt
 • Harry De Visscher

Vertegenwoordiging gemeente

 • Albert Beerens
 • Els Van Buggenhout
 • Ineke Robijns
 • Pol Verhaevert

Openbaarheid

De vergaderingen van de Algemene Vergadering zijn openbaar. Enkel persoonsgebonden materies worden in besloten zitting behandeld. Raadpleeg hieronder de dagordes en de verslagen van de Algemene Vergadering: