OPCURA W.V. IN BEELD 2021

21
jun
2022

Welzijnsvereniging OPcura baat een zorgcampus uit met verschillende dienstverlening naar ouderen.  Als lokale en openbare zorgorganisatie bereiken wij voornamelijk de Opwijkse oudere en zijn mantelzorger en zijn wij een belangrijke werkgever in de gemeente.

Net zoals het jaar 2020, stond ook 2021 in het teken van het coronavirus. De zware COVID-19-uitbraak die onze zorgcampus trof in het vierde trimester 2020, zinderde nog lang na. Tijdens het eerste semester lag de nadruk vooral op een heropstart van onze werking en dienstverlening. Ook de vaccinatie van bewoners en personeel nam een prominente rol in. Ter nagedachtenis van de door COVID-19 overleden bewoners van onze zorgcampus organiseerde onze welzijnsvereniging in de maand juni 2021 een herdenkingsweekend. In een serene herdenkingsviering werden de overleden bewoners tijdens de moeilijke coronaperiode herdacht. Tevens werd een koesterwandeling georganiseerd doorheen de gemeente voor iedereen die door COVID-19 te maken kreeg met het verlies van een dierbare of een wereldbeeld dat zo plots en drastisch overhoop werd gegooid en ons allen heeft geraakt.

Met de versoepeling van de coronamaatregelen konden in het tweede semester opnieuw een aantal acties uit ons meerjarenplan of in de dagelijkse werking heropgenomen of opgestart worden. De belangrijkste realisatie is de opstart van ons erkend lokaal dienstencentrum “Den Hopstaak”. Op donderdag 23 september vond de officiële opening plaats als onderdeel van een ‘openingsweek’ met tal van activiteiten. Het lokaal dienstencentrum wordt de eerste schakel binnen het zorgtraject dat de welzijnsvereniging kan aanbieden en vormt de kern binnen het concept van een zorgzame buurt. Wij kijken er alvast naar uit om dit dienstencentrum de komende jaren verder uit te bouwen tot een laagdrempelige ontmoetingsplaats waar alle inwoners welkom zijn met bijzondere aandacht voor ouderen, specifieke doelgroepen, kwetsbare personen en mantelzorgers. De blik werd zelfs verder vooruit gelegd door het aangaan van een samenwerking met een consultant voor de opmaak van een buurtanalyse en een zorgstrategische visie voor onze zorgcampus. Het resultaat van deze analyse en studie wordt verwacht in de loop van 2022 en zal onze welzijnsvereniging richting geven over de toekomstige uitbouw van onze dienstverlening.    

Het jaar 2021 kan bijgevolg omschreven worden als een atypisch coronajaar, maar ook als een jaar van de wederopstanding, hoop en toekomst. Naast een aantal moeilijke momenten onthouden wij dan ook een aantal mooie momenten uit onze werking waarvan een neerslag weer te vinden is in de brochure 'OPcura W.V. in beeld 2021'.

Alvast veel leesplezier en misschien mogen wij jou ooit verwelkomen als klant van ons dienstenchequebedrijf, als familielid van een bewoner, als nieuwe collega, als bezoeker van ons lokaal dienstencentrum, als deelnemer aan één van onze projecten of gewoonweg als geïnteresseerde lezer.

Like ook de pagina van welzijnsvereniging OPcura op sociale media of neem een kijkje op onze website en blijf zo op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen of evenementen.