Nachtopvang in WZC De Oase

9
mrt
2023

Welzijnsvereniging OPcura te Opwijk baat een zorgcampus uit met o.a. een woonzorgcentrum, centrum voor dagverzorging, centrum voor kortverblijf en serviceflats. Het zorgaanbod van OPcura W.V. wordt echter uitgebreid met een nieuwe dienstverlening, namelijk nachtopvang.

Deze nachtopvang zal georganiseerd worden binnen onze drie erkende woongelegenheden kortverblijf. Het betreft hier een aanvulling op ons reguliere kortverblijf waarbij ouderen tijdelijk de klok rond opgevangen kunnen worden.

Woonzorgcentrum “De Oase” is hiermee één van de eerste woonzorgcentra uit de bredere regio die een dergelijke nachtopvang zal aanbieden.

Doel

Nachtopvang is een tijdelijk verblijf in ons centrum voor kortverblijf, verbonden aan woonzorgcentrum “De Oase”, van 17u ’s avonds tot 9u ’s morgens.

Deze nachtopvang biedt een oplossing voor ouderen vanaf 65 jaar die overdag thuis wonen, maar ’s avonds en ’s nachts nood hebben aan toezicht en zorg. Op deze manier biedt het een oplossing tijdens de uren waarop thuiszorgdiensten moeilijk beschikbaar zijn. Het zorgt ook voor een deugddoende nachtrust van de mantelzorger, die dag en nacht instaat voor de oudere, waardoor deze met hernieuwde krachten de zorg overdag terug kan opnemen.

Nachtopvang kan ook het onveilige en ongeruste gevoel van ’s nachts alleen te zijn bij ziekte of herstel na een ziekenhuisopname wegnemen. Verder kan nachtopvang de mantelzorger laten genieten van een avondje voor zichzelf en van avondactiviteiten.

Tenslotte kan nachtopvang rust brengen in de thuissituatie en er aldus voor zorgen dat thuis wonen langer haalbaar blijft.

Duur

Nachtopvang kan gereserveerd worden voor 1 nacht of voor meerdere nachten, zowel in de week als in het weekend, met een maximum van 90 nachten per kalenderjaar.

De mantelzorger kan de oudere naar de nachtopvang brengen en terug ophalen. Mits de beschikbaarheid van een vrijwilliger kan er ook beroep gedaan worden op onze vervoersdienst met o.a. mogelijkheid tot rolstoelvervoer.

Kostprijs

De kostprijs per nacht bedraagt € 33 voor inwoners uit Opwijk en € 35 voor niet-inwoners.
Sommige mutualiteiten voorzien een tussenkomst in de kostprijs.
In deze kostprijs is inbegrepen: het verblijf, de verzorging en verpleging waaronder het ochtendtoilet en een avondmaal en ontbijt.

Centrum voor dagverzorging

Nachtopvang is een nieuwe dienstverlening binnen welzijnsvereniging OPcura, maar reeds jaren biedt OPcura W.V. dagopvang aan in het centrum voor dagverzorging “’t Zonnedal”.

Dagopvang is een tijdelijk verblijf overdag op weekdagen tussen 9u ’s morgens en 17u ’s avonds in het centrum voor dagverzorging. Deze dienstverlening richt zich op ouderen die nog thuis wonen en overdag nood hebben aan toezicht, verzorging of sociaal contact.

Ook bij deze dienstverlening staat de ondersteuning van de mantelzorger voorop met als doel de oudere langer in de thuissituatie te kunnen opvangen.

Nieuw binnen ons centrum voor dagverzorging is dat ouderen voortaan een halve dag (in plaats van een volledige dag) naar de dagopvang kunnen komen.

Op deze manier wensen wij nog flexibeler in te spelen op de specifieke noden van de ouderen en hun mantelzorgers.