MEERJARENPLANNING 2020-2025

8
jan
2020

OPcura is een publiekrechtelijke welzijnsvereniging, opgericht door de deelgenoten gemeente en OCMW Opwijk, die de zorgcampus (Kloosterstraat te Opwijk) exploiteert. Net zoals gemeente en OCMW Opwijk moet de welzijnsvereniging een meerjarenplan voor de periode 2020 tot en met 2025 opmaken. Door de Algemene Vergadering in zitting van 23 december 2019 werd dit meerjarenplan goedgekeurd. Met dit bericht willen wij enkele accenten uit deze meerjarenplanning onder de aandacht brengen.

Op het vlak van dienstverlening willen wij het bestaande aanbod op de zorgcampus verbreden en toegankelijker maken. Zo heeft OPcura de intentie om nachtopvang aan te bieden op de zorgcampus. Nachtzorg is bestemd voor ouderen (met dementie) die nog zelfstandig of met familie thuis wonen, maar waarvoor de verzorging ’s nachts te zwaar wordt. Door deze oudere ’s nachts op te vangen in het woonzorgcentrum wordt de mantelzorger ontlast en kan finaal de oudere langer in de thuissituatie verblijven. Ook het dagverzorgingscentrum speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van deze mantelzorger. Deze dienstverlening willen wij beter promoten en toegankelijker maken door ook dagopvang in halve dagen aan te bieden. Ook onze dienst buurtzorg willen wij verder uitbouwen. De activiteiten van het sociaal restaurant, de cafetaria en het buurthuis (op dinsdagnamiddag) zullen geïntegreerd worden in een erkend lokaal dienstencentrum. Dit dienstencentrum zal recreatieve, vormende, preventieve en informatieve activiteiten en projecten ontwikkelen gericht naar thuiswonende senioren en andere doelgroepen. Om ouderen en mantelzorgers wegwijs te maken in het zorgaanbod, zal de functie van zorgcoach ingevoerd worden. Deze nieuwe functie zal een aanspreekpunt vormen voor ouderen en hun familie en een antwoord bieden op al hun zorgvragen.

Duurzaamheid en ecologie is ook een thema dat centraal staat in het meerjarenplan. Als lokale en openbare zorgorganisatie wil OPcura ook zijn bijdrage leveren om de ecologische voetafdruk te verkleinen. Wij richten ons hierbij op het reduceren van het elektriciteitsverbruik en warmteverliezen. De belangrijkste maatregel is hierbij de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de gebouwen. Er wordt hiervoor een investeringskrediet voorzien van € 175.000. Ook het vervangen van verouderde verlichting in het woonzorgcentrum door meer energiezuinige LED-verlichting (relighting en relamping) staat op het programma. Ook het isoleren en vervangen van kraanwerk en energiezuiniger maken van de stookplaats werd als actie opgenomen. Het woonzorgcentrum verbruikt jaarlijks een grote hoeveelheid flessenwater. Door het plaatsen van drinkwatertappunten zal voortaan gezuiverd en gekoeld plat en bruisend kraantjeswater aangeboden worden met heel wat ecologische voordelen. De daling van de CO2-uitstoot van de zorgcampus kan na uitvoering van al deze maatregelen geraamd worden op 65 ton per jaar!

Door het investeren in installaties en uitrusting kan de welzijnsvereniging zorg en dienstverlening aanbieden binnen een degelijke, toegankelijke en duurzame huisvesting en uitrusting hetgeen de kwaliteit van zorg en dienstverlening ten goede komt. In het meerjarenplan werd voor € 980.500 aan investeringskredieten voorzien. Naast de investeringen op het vlak van duurzaamheid en ecologie zijn dit o.a. het plaatsen van airco in de leefruimtes in het woonzorgcentrum in het kader van de preventie van hitte, de aankoop van nieuwe relaxzetels voor de bewonerskamers, het vernieuwen van de noodalarmen en parlofonie in serviceflats Den Eikendreef, het hernieuwen van gemeenschappelijke lokalen zoals kitchenettes en verpleegposten, het hernieuwen van de koelcellen in de keuken en de aankoop van een nieuwe liftbus. Deze investeringen worden verspreid over de periode van het meerjarenplan (2020 – 2025) in functie van de noodwendigheden.            

Deze strategische doelstellingen en acties zullen uitgevoerd worden binnen een goed uitgewerkt financieel kader. Het meerjarenplan van de welzijnsvereniging is immers financieel in evenwicht met een positief geraamd beschikbaar budgettair resultaat per boekjaar. Het meerjarenplan wordt ook afgesloten met een positieve autofinancieringsmarge tijdens de laatste twee boekjaren van het meerjarenplan.

Hier vindt u de volledige meerjarenplanning 2020-2025 terug.