BELEVINGSGERICHTE ZORG IN HET WOONZORGCENTRUM DE OASE

12
nov
2019

Van 18 tot en met 24 november 2019 vindt de Vlaamse Ouderenweek plaats. Tijdens deze week worden overal in Vlaanderen feestactiviteiten voor ouderen georganiseerd of worden aspecten van ouderenbeleid en -zorg onder de aandacht geplaatst. Ook in woonzorgcentrum “De Oase” van OPcura W.V. worden er tijdens deze week enkele leuke activiteiten georganiseerd zoals een ontbijtbuffet voor de bewoners, een optreden, een uitstap naar Buggenhout Bos en een poëzierijke namiddag met de Opwijkse dorpsdichter.

In het woonzorgcentrum “De Oase” verblijven heel wat bewoners met een zekere zorgnood en bewoners die lijden aan dementie. Voor deze bewoners werd er recentelijk een specifieke aankoop verricht die wij tijdens de ouderenweek onder de aandacht willen brengen.

Het toestel “Qwiek.up” werd immers aangekocht. Dit toestel is een zorgondersteunend product dat speciaal gemaakt werd voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. Dit toestel kan bewoners op verschillende niveaus prikkels geven door middel van een audiovisuele beleving in hun eigen omgeving.

De “Qwiek.up” kan mobiel ingezet worden en projecteert beelden op het plafond of de muur, ondersteund met rustgevende muziek. Het product is erop gericht om bewoners enerzijds mentaal te activeren, maar anderzijds ook juist te laten ontspannen wanneer de situatie hierom vraagt. Personeel kan immers het toestel inzetten als interventie op diverse (zorg)momenten die hierom vragen. Zo kan een bewoner afgeleid worden tijdens een zorgmoment dat stress geeft. Het toestel wordt op dat moment ingezet om deze ervaring voor de bewoner positief te veranderen en het werk voor het personeel efficiënter en plezieriger te maken. Het toestel kan ook ingezet worden als welzijnsactiviteit zowel individueel als in groepsverband. Hierbij is het bijvoorbeeld mogelijk om samen te genieten van een concert of te bewegen samen met een instructrice.

Door dit toestel, dat afgestemd kan worden op de wensen en behoeften van de bewoner, verbeteren wij bijgevolg de belevingsgerichte zorgaanpak bij onze bewoners en dus het algehele welzijn en leefplezier van onze bewoners!

Het toestel is van Nederlandse makelij en heeft € 6.524,91 incl. BTW gekost, een investering die zeker en vast een meerwaarde betekent voor onze werking.