CORONAVIRUS: RICHTLIJNEN OPCURA

Naar aanleiding van nieuwe maatregelen betreffende het coronavirus worden vanaf donderdag 30 april 2020 volgende nieuwe en bijkomende maatregelen ingevoerd op de zorgcampus:

 • De maatregelen voor de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf werden door Agentschap Zorg & Gezondheid verlengd tot en met zondag 17 mei 2020. Dit betekent dat alle richtlijnen tot deze datum blijven gelden. Wij wachten nog op instructies rond timing en richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid om een bezoekregeling in te voeren. Tot dan blijft het bezoekersverbod nog steeds gelden.
  Om contact te houden met onze bewoners zijn er enkele tijdelijke alternatieven.
  Geef als familielid van een bewoner je emailadres door aan info@opcura.be zodat we jou sneller kunnen informeren.
 • Het dagverzorgingscentrum blijft gesloten tot en met 17mei 2020
 • De sluiting van het sociaal restaurant 'Aan tafel', het buurthuis 'Hopstaak' en de cafetaria wordt door het Agentschap Zorg & Gezondheid verlengd tot en met zondag 7 juni 2020.

Wij roepen alle familieleden en bezoekers op om hun verantwoordelijkheid op te nemen zodat besmetting van onze bewoners voorkomen kan worden. Kwetsbare ouderen en personen met een verminderde weerstand vormen immers een risicogroep bij dit coronavirus. Deze maatregelen zijn helaas niet leuk, maar moeten ondernomen worden in het kader van de volksgezondheid. Wij hopen alvast op jouw begrip.

 • Door de Vlaamse Overheid werden nieuwe richtlijnen uitgevaardigd voor de serviceflats.
 • Door het dalend aantal gebruikers van het dienstenchequebedrijf zijn we genoodzaakt om deze dienstverlening te sluiten op maandag. In het dienstenchequebedrijf gelden ook extra voorzorgsmaatregelen.
 • Aan ALLE vrijwilligers wordt de toegang tot het woonzorgcentrum ontzegd.
 • Er wordt een opnamestop voor nieuwe bewoners ingevoerd.
 • De wekelijkse misviering wordt afgeschaft aangezien geen vrijwilligers mogen ingeschakeld worden.
 • Voor stages wordt samen met de school bekeken of deze al dan niet kunnen doorgaan. De studenten dienen alleszins dezelfde preventieve maatregelen te nemen als de personeelsleden.
 • Gemeenschappelijke activiteiten en evenementen worden geannuleerd.
 • Activiteiten zullen per bewonersafdeling georganiseerd worden zodat contacten tussen bewoners van verschillende afdelingen vermeden worden.
 • Tijdens het bezoekersverbod zal alle bewonerskledij intern gewassen worden, dus ook van de bewoners waarbij de familie de was verzorgt.

Deze maatregelen worden voor onbepaalde tijd ingevoerd en wijzigen permanent naargelang de situatie op het moment. Nieuwe of bijkomende instructies van de Vlaamse Overheid zijn steeds mogelijk.

Bij vragen over de toepassing van deze maatregelen, aarzel niet om telefonisch contact op te nemen met één van de hoofverpleegkundigen (052 36 59 42) of de directie (052 36 59 41).